1 ON 1 COACHING

การทำงานร่วมกับ Executive Career Coach ในรูปแบบ One-on-One Coaching

ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

วางแผนอาชีพเชิงรุก (Pro-Active Career Planning)

เพื่อไปสู่เป้าหมาย career ที่คุณต้องการ

กำหนดแนวทางกับคุณ

ที่จะช่วยให้คุณลงมือทำอย่างมีทิศทางเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น

สำรวจ Executive Job Opportunities

ทั้งในและนอกองค์กร

ศึกษา Executive Job Market Insight

เพื่อให้ทราบว่าโอกาสและความเป็นไปได้อยู่ที่ใดบ้าง

พัฒนา Profile ของคุณ

ทั้งในส่วนที่เป็น Online & Offline เพื่อตอบโจทย์การหา Executive Job Opportunities โดยรวมถึง Resume, LinkedIn, และ Facebook Profile

เตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งานในระดับผู้บริหาร

อย่างมืออาชีพ และการเจรจาต่อรอง (Package Offering Negotiation)

Professional Networking

เพื่อนำไปสู่ Executive Career Goals ของคุณ

Professional Personal Branding

กำหนดแนวทางการสร้างแบรนด์ตัวคุณแบบมืออาชีพ

พัฒนา Leadership & Soft Skills

ที่จำเป็นต่อการก้าวขึ้นสู่ C-Suite Level

สร้างความมั่นใจจากภายในตัวคุณ

และขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆในใจคุณออก

ปรับภาพลักษณ์ของคุณให้เหมาะสม

กับตำแหน่งผู้บริหาร Executive Presence

Executive Recruitment Agencies

ช่วยคุณเลือกใช้ recruitment agencies ที่เหมาะสม

ปรับตัวในการเริ่มงานตำแหน่งใหม่

ที่เป็นผู้บริหาร C-Suite ในช่วง 90 วันแรก

การทำงานร่วมกับ
Executive Career Coach
ในรูปแบบ One-on-One Coaching

ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

วางแผนอาชีพเชิงรุก (Pro-Active Career Planning)

เพื่อไปสู่เป้าหมาย career ที่คุณต้องการ

กำหนดแนวทางกับคุณ

ที่จะช่วยให้คุณลงมือทำอย่างมีทิศทางเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น

สำรวจ Executive Job Opportunities

ทั้งในและนอกองค์กร

ศึกษา Executive Job Market Insight

เพื่อให้ทราบว่าโอกาสและความเป็นไปได้อยู่ที่ใดบ้าง

พัฒนา Profile ของคุณ

ทั้งในส่วนที่เป็น Online & Offline เพื่อตอบโจทย์การหา Executive Job Opportunities โดยรวมถึง Resume, LinkedIn, และ Facebook Profile

เตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งานในระดับผู้บริหาร

อย่างมืออาชีพ และการเจรจาต่อรอง (Package Offering Negotiation)

Professional Networking

เพื่อนำไปสู่ Executive Career Goals ของคุณ

Professional Personal Branding

กำหนดแนวทางการสร้างแบรนด์ตัวคุณแบบมืออาชีพ

พัฒนา Leadership & Soft Skills

ที่จำเป็นต่อการก้าวขึ้นสู่ C-Suite Level

สร้างความมั่นใจจากภายในตัวคุณ

และขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆในใจคุณออก

ปรับภาพลักษณ์ของคุณให้เหมาะสม

กับตำแหน่งผู้บริหาร Executive Presence

Executive Recruitment Agencies

ช่วยคุณเลือกใช้ recruitment agencies ที่เหมาะสม

ปรับตัวในการเริ่มงานตำแหน่งใหม่

ที่เป็นผู้บริหาร C-Suite ในช่วง 90 วันแรก

Welcome to

‘Becoming the Next CEO’

Program

12-Month

’Becoming The Next CEO’ Program

Six Pillars to C-SuiteTM Methodology

Career Vision – Career Goal Setting, Career Goal Framework สำรวจเป้าหมายด้านอาชีพของคุณ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งที่คุณต้องการจากนี้ไปในเรื่อง Career ของคุณคืออะไร คุณจะก้าวจาก Career ในปัจจุบันของคุณไปสู่ Career ที่คุณต้องการได้อย่างไร การไปสู่ C-Suite มีสิ่งที่คุณต้องลงมือทำอยู่ในเรื่องใดบ้าง
 
การประเมินไทพ์บุคลิกภาพของคุณ (Personality Type) เพื่อช่วยให้คุณได้ทราบเชิงลึกว่าจุดแข็งของคุณ จุดที่คุณควรพัฒนาคืออะไรเพื่อช่วยให้คุณเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุด (Best Version)
Building Soft Skills, Leadership, Networking and Developing Growth Mindset

– สร้างความมั่นใจจากภายใน สำรวจและกำหนดแนวทางในการก้าวข้ามอุปสรรคในด้านต่างๆ
– เพิ่มความแข็งแกร่งให้ภาวะผู้นำในตัวคุณ (Leadership Strengthening)
– พัฒนา Soft Skills ของคุณ (Communication, Building Stronger Relationship, Presentation, etc.)
– การสร้างเครือข่ายเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายของคุณ (Networking for Your Career Success)
การสร้างแบรนด์ตัวคุณอย่างมืออาชีพ ความเป็นเนื้อแท้ของคุณที่สะท้อนออกมาในทุกช่องทาง คนอื่นเข้าใจว่าคุณเป็นใคร เป็นบุคคลด้านใด เชี่ยวชาญด้านใด มีนิสัยใจคออย่างไร และสิ่งที่คนอื่นเข้าใจเกี่ยวกับตัวคุณนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณหรือไม่ มีสิ่งใดที่สามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาแบรนด์ตัวคุณได้หรือไม่
Building Your Professional Profile for Success
(inclusive of Resume, LinkedIn, Interview Preparation, Salary Negotiation, and Selective Recruitment Agencies) การสร้าง profile ของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ เอเจนซี่เรื่องงานของผู้บริหารที่น่าสนใจมีที่ใดบ้าง
The First 90 Days (Onboarding Successfully) การช่วยให้คุณเริ่มงานใหม่ได้อย่างราบรื่นประสบความสำเร็จ
สิ่งที่จะได้รับจากโปรแกรม

Resume Written by Professional International Resume Writers

ช่วยคุณเตรียม Resume เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Career Goal ที่คุณวางไว้

LinkedIn Profile Written by Professional International Copy Writers

การสร้าง LinkedIn Profile จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อคุณมีความชัดเจนว่าสร้าง Profile ไปเพื่อสิ่งใด เพื่อที่จะสามารถเลือกวิธีการนำเสนอ การเลือก Keyword ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการโปรโมตภายในองค์กร และการหา High Level Job Opportunities นอกองค์กร

Mindset Coaching Sessions

สำรวจว่ามีสิ่งใดที่ขวางกั้นคุณจากการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณเข้าไปใกล้เป้าหมายหรือไม่ หรือมีสิ่งใดที่คุณทำอยู่ที่ไม่สอดคล้องกับความสำเร็จที่คุณต้องการหรือไม่ อาจเป็นความเชื่อที่ผิดที่ติดในใจคุณมาตั้งแต่วัยเด็ก ความคิดลบ อารมณ์เชิงลบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และโค้ชใช้วิธีการโค้ชชิ่งเพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นได้

Grooming (Image Coaching Session)

เรามี Image Coach มาช่วยดูแลเรื่องภาพลักษณ์ให้คุณ การแต่งกายต่างๆ บุคลิกภาพที่ดี การเข้าสังคม การนำเสนอตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขึ้นเป็น C-Suite ของคุณ

Interview: จัด Role Play Session / Mock Interview Session

เตรียมการสัมภาษณ์ คำถามต่างๆ โดยอัดวีดีโอไว้ให้ดู Feedback และแนะนำวิธีปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Networking

ช่วยแนะนำ Event ที่คุณควรเข้าร่วม รวมถึง Career Community ต่าง ๆ ที่เหมาะสม

Leadership Skills

ภาวะผู้นำจาก 15 Global Leadership Competencies เพื่อช่วยให้คุณทราบจุดแข็ง จุดอ่อนและพัฒนาปรับปรุงบางประเด็นเพื่อให้คุณเป็นผู้นำที่โดดเด่นยิ่งขึ้น

การประเมินไทพ์บุคลิกภาพ

เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาให้คุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด-Best Version (โดยใช้ MBTI Personality Type Assessment และ Enneagram Assessment)

Communication (inclusive of Story Telling Skill, การใช้เสียง)

เพื่อช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อปรับใช้ตั้งแต่ตอนนี้และเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อขึ้นเป็น C-Suite

Personal Branding & Executive Presence

การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตัวคุณในทุกๆช่องทางทั้ง Online, Offline

ติดต่อ Recruitment / Head Hunter

แนะนำและประสานกับ Recruitment Agency ที่น่าเชื่อถือ โดยมี Contact Person เพื่อช่วยให้คุณติดต่อได้ตรงกับสายงานและระดับตำแหน่งงานที่คุณสนใจ (ในกรณีที่คุณต้องการหา Job Opportunities ในองค์กรอื่น)

Organize Professional Profile Photo

จัดการถ่ายภาพให้ 10 ภาพ เพื่อคุณจะสามารถนำไปใช้ประกอบการสร้าง Profile เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของตัวคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณต้องการ

9 ความเข้าใจผิด
ที่ทำให้ผู้บริหารสูญเสียโอกาสใน Career
ผู้บริหารหลายท่านที่สูญเสียโอกาสใน Career เพราะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
จากประสบการณ์การโค้ชลูกค้า เราพบว่าผู้บริหารหลายท่านไม่ได้เตรียมตัวเรื่องเส้นทางอาชีพของตนเอง เมื่อไหร่มีปัญหาก็ค่อยคิดหาทางแก้ไข

ความจริงคือ
การวางแผนอาชีพของตัวเราเองเป็นสิ่งสำคัญและควรเริ่มทำให้เร็วที่สุด หากไม่มีการวางแผน career และไม่ได้ลงมือทำสิ่งที่ควรทำ คุณอาจสูญเสียโอกาสที่จะเติบโตทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างน่าเสียดาย
รู้ว่าตนเองมีศักยภาพเหนือกว่าคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าแต่ยังไม่ Active ในการเตรียมตัว รอจนกว่าจะมี Recruitment Agencies มา offer ตำแหน่งงานที่ดีให้แล้วค่อยดำเนินการ

ความจริงคือ
ยิ่งเราเตรียมตัวเร็วเท่าไหร่เราจะได้พบโอกาสใน Career เร็วขึ้นและตรงกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
งานปัจจุบันแม้ได้ผลตอบแทนน้อยกว่าที่ควรแต่ก็ยังไม่หางานใหม่เพราะยังไม่พร้อม

ความจริงคือ
คุณจะพร้อมเมื่อคุณลงมือเตรียมตัว หากยังคงบอกว่าไม่พร้อมก็จะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้
อายุงานและอายุตัวมากหรือน้อยกว่าที่จะขึ้นเป็น C-Suite ได้ ต้องมีอายุงานเกินกี่ปีหรืออายุตัวเท่าใดจึงจะขึ้นไปเป็นตำแหน่ง C-Suite ได้

ความจริงคือ
อายุตัวและอายุงานน้อยหรือมากไม่สำคัญเท่ากับความสามารถในเรื่องงานและเรื่องบริหารคน ประสบการณ์ของคุณสอดคล้องกับตำแหน่งนั้นหรือไม่อย่างไร ความสามารถในการสื่อสาร ภาวะผู้นำ และบุคลิกภาพของคุณ
การสร้างการรับรู้ของคนอื่นต่อตัวคุณใช้เวลาไม่นาน เช่น สามเดือน หกเดือน ก็สร้างได้

ความจริงคือ
การสร้างแบรนด์ตัวคุณเองต้องใช้เวลาและมีแนวทางที่สามารถทำออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ แบรนด์ความเป็นตัวตนของคุณจะนำมาซึ่งโอกาสในหน้าที่การงานของคุณ
ตำแหน่งที่ทำอยู่ก็ดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องขยับขยาย

ความจริงคือ
มีทางให้คนที่มีศักยภาพเสมอ และหากคุณไม่มองหา คุณอาจพลาดโอกาสที่ดีไป โดยอาจหลุดลอยไปอยู่กับคนที่มีความสามารถน้อยกว่า ซึ่งคุณอาจรู้สึกว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้ให้โอกาสตนเอง
ในการพิจารณาตำแหน่งระดับสูง ผู้พิจารณาคัดเลือกก็เพียงคุยสัมภาษณ์กันเป็นหลัก

ความจริงคือ
การสร้าง Profile แบบมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญทั้งในรูปแบบ Online และ Offline โอกาสในตำแหน่งต่างๆอาจมาถึงเราได้ง่ายกว่าเมื่อเราสร้าง Profile น่าสนใจและมีหลักการที่ดี เช่น บอกถึงผลสำเร็จที่คุณสร้างมาได้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรต่างๆมองหา และในทางเทคนิค profile ของคุณควรใช้คำที่สอดคล้องกับระบบการจับ Keyword ที่องค์กรต่างๆนิยมใช้ในขณะนี้ (Applicant Tracking System-ATS)
เรื่องงานเราเท่านั้นที่ส่งผลต่อการจะได้เป็น C-Suite

ความจริงคือ
ตำแหน่งงานระดับผู้บริหารสูง (C-Suite) ต้องเป็นผู้นำของหน่วยงานหรือของทั้งองค์กร คุณเป็นแบบอย่าง (Role Model) ของคนในองค์กรและเป็นตัวแทนขององค์กรคุณด้วย ดังนั้นเรื่องบุคลิกภาพจึงสำคัญมาก
การจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงไม่จำเป็นต้องมีเครือข่าย ไม่ต้องรู้จักใครมากมาย (Networking)

ความจริงคือ
ยิ่งอยู่ในตำแหน่งระดับสูง การมีเครือข่ายที่ดีนำไปสู่ความร่วมมือและโอกาสที่ดีต่อธุรกิจขององค์กรคุณได้ และยังนำไปสู่โอกาสที่ดีของตัวคุณเองได้อีกด้วย

LET'S WORK TOGETHER