ABOUT
โสมศิริ ศิลปานนท์ (โค้ชเปิ้ล)
Executive Career Coach

โค้ชทางด้านอาชีพให้กับผู้บริหารที่มีความตั้งใจมีเป้าหมายต้องการก้าวสู่ตำแหน่งงาน ผู้บริหารระดับสูง หรือ C-Suite Executive เปิ้ลมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักในชีวิตของแต่ละคน

My Journey

(Education & Experience)

เปิ้ลศึกษาด้านภาษาอังกฤษและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีความสนใจในการทำงานกับคนในองค์กร หลังจากจบการศึกษาได้ทำงานในสายงาน HR มากว่าสิบปี ในการทำงานจะมีคนเข้ามาปรึกษาทั้งเรื่องชีวิตการทำงาน เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ภาวะผู้นำ ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การสื่อสารกับพนักงาน กับฝ่ายบริหาร การถูกรับรู้จากพนักงานหรือฝ่ายบริหารที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเป็นจริงๆ หรือต้องการจะถูกรับรู้ ลักษณะการทำงานในแต่ละวันนอกเหนือจากงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์เพียวๆแล้ว มันคือฟังก์ชั่นการเป็นที่ปรึกษา การโค้ช เปิ้ลมีความสนใจในบทบาทนี้มากเป็นพิเศษจึงได้ศึกษาการโค้ชจริงจัง และผันตนเองมาทำงานด้านการโค้ช (Career Coaching) กว่าสิบปี

Career Discovery

ในเส้นทางการทำงานกว่าที่จะค้นพบทางที่ชอบและถนัดด้านการโค้ชนี้ เปิ้ลเกิดความสับสนบ้างและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเป้าหมายเรื่องอาชีพของเราคืออะไรกันแน่ แล้วก็เริ่มหาคำตอบโดยลองทำหลายๆอย่าง ทั้งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย งาน E-commerce งานที่ปรึกษา Career Coach/Consultant พบว่างานโค้ชคือตัวเรามากที่สุด แต่วิธีนี้ใช้เวลานานหลายปี ตัวเปิ้ลเองคิดว่าถ้าเรามีใครสักคนที่ช่วยกำหนดแนวทาง ช่วยเตรียมตัวต่างๆ ก็คงจะดีมากและช่วยย่นระยะเวลาได้มาก
นอกจากนี้ประสบการณ์การเป็นโค้ชและการเป็นที่ปรึกษาพบว่าลูกค้าหลายๆคนมีปัญหาเช่นเดียวกันคือมีศักยภาพและประสบการณ์ที่ดีแต่ขาดแนวทางที่ดี ไม่รู้วิธีการ ไม่รู้แหล่งงานทั้งในและนอกองค์กร ไม่มีเวลา ไม่มีการเตรียมตัวเพื่อความก้าวหน้าในงาน ใช้ชีวิตทำงานเชิงตั้งรับมากกว่าเชิงรุก คือปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามสถานการณ์ ไม่มีแผนงานแนวทางที่ชัดเจน ทำให้เสียโอกาสในงานที่ดีหลายๆครั้ง
เปิ้ลจึงเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากใช้ประสบการณ์การทำงานทั้งที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้พนักงาน,ผู้บริหาร การเป็นโค้ชและที่ปรึกษาด้าน career มายาวนานมาช่วยผู้บริหารที่ต้องการขึ้นไปสู่ระดับ C-Suite executive มีแนวทางและการเตรียมตัวทุกขั้นตอนและบรรลุตามเป้าหมายในอาชีพการงานที่ตั้งใจเอาไว้

Why Focusing on

Executive

?

ทำไมต้องเน้นที่ระดับผู้บริหาร?

เพราะเปิ้ลเชื่อว่าการช่วยผู้บริหารให้มีงานที่ใช่ งานที่ชอบ เขาจะสร้างผลงานที่ดีได้ ช่วยสร้างผลผลลัพธ์เชิงบวกให้กับทั้งพนักงานและองค์กรของเขาในวงกว้าง สร้าง Big Impact ได้มากและเป็นประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างต่อไป