คุณสามารถพิจารณานัดเพื่อพูดคุยเป็น Consultation Call ทาง Zoom หรือ ทางโทรศัพท์เพื่อพิจารณาว่าโค้ชสามารถช่วยคุณให้ไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่อย่างไร ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์, Social Media เช่น LinkedIn และฟัง Podcast, Clubhouse ดูว่าสไตล์การสื่อสารเหมาะกับคุณหรือไม่ คุณจะต้องรู้สึกสบายใจที่จะทำงานนี้ร่วมกับโค้ช

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและการทำสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ดังนั้นเราจึงออกแบบโปรแกรมหนึ่งปีเพื่อช่วยให้คุณเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
โค้ชจะทำงานร่วมกับคุณในการวางแผน สำรวจว่าโอกาสและความเป็นไปได้คืออะไรบ้าง ความก้าวหน้าอยู่ในหรือนอกองค์กร เส้นทางแห่งอาชีพที่คุณจะเติบโตได้คืออะไรบ้าง ประเมินว่าตัวตนของคุณเป็นอย่างไร และมีทางใดบ้างที่คุณจะพัฒนาได้อีก มีอะไรที่จะต้องทำบ้าง กำหนดเป้าหมาย สำรวจว่าเหตุใดคุณจึงยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายนั้น สิ่งใดที่คุณควรลงมือทำเพื่อพาให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณมุ่งหวังตั้งใจเอาไว้ อะไรที่ขัดขวางคุณอยู่บ้าง จะทำอย่างไรจึงจะก้าวข้ามไปได้
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงาน มีศักยภาพ และใฝ่ฝันที่จะก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งงานระดับ Head of Department (C-Suite level) มีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ มีความพร้อมที่จะลงมือทำตามแผนอย่างจริงจังเพื่อไปสู่ความสำเร็จ คุณไม่ต้องเตรียมตัวใดๆ
เราจัดทำโปรแกรมตามหลัก Six Pillars to C-SuiteTM Methodology คุณต้องลงมือทำตามสิ่งที่ตกลงกันกับโค้ชว่าจะไปทำ ความสำเร็จจึงขึ้นกับการลงมือทำตามแผนที่กำหนดหลังจากได้รับการโค้ช โอกาสและความเป็นไปได้ เราจึงไม่อาจรับประกันได้
เราจะพบกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในหนึ่งเดือน เป็นเวลาหนึ่งปี ระหว่างสัปดาห์คุณสามารถติดต่อโค้ชได้ตลอดเวลาทางไลน์หรือทางอีเมล์และโค้ชจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง การโค้ชจะเป็นทาง Zoom โดยทางโค้ชจะจัดส่งลิงค์ไปให้ล่วงหน้า
เราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง หากการโค้ชยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์ของการโค้ชอาจใช้เวลามากกว่านั้นตามความเหมาะสม
คุณสามารถติดต่อเพื่อนัดพูดคุยปรึกษา Consultation Call ทาง Zoom กับโค้ชได้ที่ Email: somsiri@somsiricareercoaching.com
Still have any questions?
Still have any questions?