Hello,

I am Somsiri Silpanont,
an executive career coach.
I help executives and senior leaders advance their careers to the C-Suite level.

Success

Lies In Your Own Hands

คุณคือผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากว่าทศวรรษ มีความสามารถมากมาย และใฝ่ฝันจะก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดของหน่วยงาน (C Suite Level) แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร การจะก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่ต้องมีการเตรียมตัวและแนวทางที่ชัดเจน

ที่นี่เราช่วยคุณได้...

Career Advancing

Is Not Just Fate

เราช่วยผู้บริหารวางแนวทางที่ชัดเจนเพื่อพัฒนายกระดับ Career สู่ตำแหน่ง C-Suite และช่วยคุณแก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างที่เดินทางไปสู่เป้าหมาย

Is This Program

for you

?

One Year 1-on-1

Coaching Program

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับ
ผู้บริหารที่ต้องการจะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดของหน่วยงาน

ใน 1 ปีนี้คุณจะได้กำหนดแนวทางเชิงรุกที่จะพาคุณไปสู่จุดหมาย สำรวจความเป็นไปได้ของ Career ทั้งในและนอกองค์กร พัฒนาทักษะที่เป็นจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ต้องได้รับการแก้ไข เตรียมตัวทุกด้านที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น รวมถึงการทำ Personal Branding และ Networking ที่ตรงจุดตรงประเด็นเพื่อนำคุณไปสู่ Career Goals ของคุณ

Is This Program

for you

?

One Year 1-on-1

Coaching Program

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับผู้บริหาร
ที่ต้องการจะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดของหน่วยงาน

ใน 1 ปีนี้คุณจะได้กำหนดแนวทางเชิงรุกที่จะพาคุณไปสู่จุดหมาย สำรวจความเป็นไปได้ของ Career ทั้งในและนอกองค์กร พัฒนาทักษะที่เป็นจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ต้องได้รับการแก้ไข เตรียมตัวทุกด้านที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น รวมถึงการทำ Personal Branding และ Networking ที่ตรงจุดตรงประเด็นเพื่อนำคุณไปสู่ Career Goals ของคุณ

Is This Program

for you

?

One Year 1-on-1

Coaching Program

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับผู้บริหาร
ที่ต้องการจะก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดของหน่วยงาน

ใน 1 ปีนี้คุณจะได้กำหนดแนวทางเชิงรุกที่จะพาคุณไปสู่จุดหมาย สำรวจความเป็นไปได้ของ Career ทั้งในและนอกองค์กร พัฒนาทักษะที่เป็นจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ต้องได้รับการแก้ไข เตรียมตัวทุกด้านที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น รวมถึงการทำ Personal Branding และ Networking ที่ตรงจุดตรงประเด็นเพื่อนำคุณไปสู่ Career Goals ของคุณ

ABOUT

โสมศิริ ศิลปานนท์ (โค้ชเปิ้ล) เป็น Executive Career Coach โค้ชทางด้านอาชีพให้กับผู้บริหารที่มีความตั้งใจมีเป้าหมายต้องการก้าวสู่ตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง หรือ C-Suite Executive
เปิ้ลมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักในชีวิตของแต่ละคน

Testimonail

"Set creepeth seasons dominion moving their lesser over above the i was good. Meat is without he beginning, our him male."
Andrew Connelly

The Lights

BLOGS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

C Level สร้าง Networking อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

  ในโลกธุรกิจและการทำงานในปัจจุบัน เราต้องเชื่อมต่อ สื่อสารและประสานงานกันมากขึ้น การสร้าง networking กลายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อการจะประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ ทั้งผู้นำฝ่ายงาน ผู้นำองค์กร ผู้นำอุตสาหกรรม แต่มีเพียงไม่กี่คนที่พัฒนาเครือข่ายของตนเองอย่างจริงจัง   เมื่อการสร้างเครือข่ายสำคัญต่อผู้บริหาร เหตุใดผู้นำหลายคนจึงไม่ค่อยมาโฟกัสเรื่องนี้ เหตุผลใหญ่ๆก็คงเป็นความเข้าใจผิดบางประการเช่นเดียวกับคนทั่วไป ผู้บริหารจำนวนมากเข้าใจบิดเบือนไปว่า การสร้าง networking ดูเป็นเรื่องที่อาจทำให้เราดูไม่น่าเชื่อถือ เหมือนเราไปหาประโยชน์จากคนที่เราไปสร้างเครือข่าย networking ด้วยหรือไม่อย่างไร และใช้เวลานานกว่าจะเชื่อใจกันกับคนใหม่ที่เพิ่งได้รู้จักกัน  ...

6 ขั้นตอนการวางแผนอาชีพของผู้บริหาร (Executive Career Planning)

  เมื่อคุณกำหนดวิสัยทัศน์อาชีพการงานชัดเจนแล้ว (Career Vision) คุณเห็นภาพตัวคุณในอีกหนึ่งปีสามปีหรือห้าปีข้างหน้าแล้ว เมื่อถึงเวลานั้นในอนาคตคุณน่าจะกำลังทำอะไรอยู่   คุณมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนานและหนักหน่วง คุณผ่านมาแล้วทั้งการทำงานด้านเทคนิค งานเฉพาะทางต่างๆ และงานบริหารคน บริหารทีม ตอนนี้มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับคุณ คือช่วงที่คุณจะก้าวไปเป็น C-Level (Head of Department)   แต่โอกาสที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งนั้นได้มีอยู่จำกัดและในเวลาที่ไม่อาจระบุได้เสมอไป ดังนั้นการเตรียมตัวคุณเองให้พร้อมเสมอจะดีที่สุด การวางแผนอาชีพ career planning ...

จำเป็นไหมที่ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ Executive Career Vision

ผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์มามากมาย หลายท่านเติบโตในสายอาชีพที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมื่อทำงานไปก็ได้รับการโปรโมตมาเรื่อยๆ และก็มักจะทำงานกันไปเรื่อยๆ โดยอาจไม่ได้มองภาพในอนาคตในเรื่องตำแหน่งงานใดๆมากนัก เพราะงานประจำวันก็ยุ่งมากพออยู่แล้ว ไม่มีเวลามานั่งคิดหรือกำหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องของตนเอง หลายท่านคิดๆไว้บ้าง แต่ไม่ได้เขียนระบุออกมาจริงจัง เน้นหนักการทำหน้าที่ในงานของตนให้ดีที่สุด สร้างผลงานตามที่องค์กรหรือบริษัทกำหนดไว้ให้  เมื่อมามองที่องค์กรของพวกเราแทบทุกคนจะมีวิสัยทัศน์ขององค์กร ทิศทางที่เราจะก้าวไปคืออะไร องค์กรของเราจะกำหนดออกมาอย่างชัดเจน จะดีกว่าไหมถ้าเรามากำหนดวิสัยทัศน์ของตัวเราเองบ้างในเรื่องอาชีพ Career Vision  วิสัยทัศน์อาชีพ (Career Vision) คืออะไร  Career Vision คือภาพที่เราต้องการเป็นในอนาคตเป็นอย่างไร เราอยากเป็นใคร ...

CONTACT

  SUBSCRIBE TO ACCELERATE YOUR

  SUBSCRIBE
  TO ACCELERATE YOUR

  Career

  Subscribe to get a Free Career Related eBook and newsletter.
  (Please check your junk mail/spam to ensure receiving our newsletter.)