จำเป็นไหมที่ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอาชีพ Executive Career Vision

ผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์มามากมาย หลายท่านเติบโตในสายอาชีพที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมื่อทำงานไปก็ได้รับการโปรโมตมาเรื่อยๆ และก็มักจะทำงานกันไปเรื่อยๆ โดยอาจไม่ได้มองภาพในอนาคตในเรื่องตำแหน่งงานใดๆมากนัก เพราะงานประจำวันก็ยุ่งมากพออยู่แล้ว ไม่มีเวลามานั่งคิดหรือกำหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องของตนเอง หลายท่านคิดๆไว้บ้าง แต่ไม่ได้เขียนระบุออกมาจริงจัง เน้นหนักการทำหน้าที่ในงานของตนให้ดีที่สุด สร้างผลงานตามที่องค์กรหรือบริษัทกำหนดไว้ให้ 

เมื่อมามองที่องค์กรของพวกเราแทบทุกคนจะมีวิสัยทัศน์ขององค์กร ทิศทางที่เราจะก้าวไปคืออะไร องค์กรของเราจะกำหนดออกมาอย่างชัดเจน จะดีกว่าไหมถ้าเรามากำหนดวิสัยทัศน์ของตัวเราเองบ้างในเรื่องอาชีพ Career Vision 

วิสัยทัศน์อาชีพ (Career Vision) คืออะไร 

Career Vision คือภาพที่เราต้องการเป็นในอนาคตเป็นอย่างไร เราอยากเป็นใคร เป็นอะไร ทำอะไร และได้อะไรจากอาชีพการงานของเรา เรามุ่งหวังจะเติบโตขึ้นไปตรงจุดไหน 

วิสัยทัศน์ทางอาชีพเขียนออกมาอย่างไร (Career Vision Statement) 

Career Vision ช่วยกำหนดทิศทางในเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ career ของเราอย่างชัดเจน ช่วยให้รู้แน่ชัดว่าต้องไปทางไหน ต้องทำอะไรบ้าง ต้องติดต่อใคร ต้องเรียนรู้ฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อที่เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายในที่เราต้องการได้

Career Vision จึงเป็นเหมือนเข็มทิศทางอาชีพของเราค่ะ พอเรากำหนดทิศทางแล้วว่าจะไปทางไหนเราก็สามารถหาทางไปได้ จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมากำหนด Career Vision กันดูค่ะ 

  1. เริ่มคิดว่าต้องการให้อนาคตเป็นอย่างไร คุณมีภาพงานในอนาคตของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ ลองคิดภาพคุณทำงานที่คุณต้องการและมีความสุขกับงานนั้น งานนั้นควรเป็นงานอะไร มีลักษณะอย่างไรคะ
  2. ตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงตามแรงบันดาลใจของคุณ ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือ ควรระบุไปเลยค่ะว่าเป้าหมายอาชีพการงานที่คุณต้องการคืออะไร แล้วแตกย่อยออกมาให้คุณสามารถลงมือทำสิ่งที่ควรทำเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นได้ เช่น “เป็น Head of Department ในอีก 2 ปีข้างหน้า” ให้คุณเขียนออกมาเลยค่ะว่า สิ่งที่คุณจะลงมือทำได้ตอนนี้คืออะไรบ้าง เช่น ปรับปรุง Personal Branding ปรับ Profile ให้เหมาะสมทั้ง online & offline เริ่มหาข้อมูลว่าตำแหน่งที่ต้องการในองค์กรมีทางเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร โอกาสภายในและนอกองค์กรเป็นอย่างไรบ้าง ต้องติดต่อใครบ้างหรือไม่ ต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เป็นต้น 
  3. พิจารณาดูว่าคุณค่าในการทำงานของคุณ (Work Value) สามอันดับแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในการเลือกว่าจะทำงานอะไร ตำแหน่งระดับใด คืออะไร คุณอาจลองทำ Work Value Test ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น https://www.123test.com/work-values-test/
  4. เขียน Work Value ของคุณเป็นประโยคที่ให้ความหมายเชิงบวก เมื่อคุณมีภาพในอนาคตที่ต้องการแล้ว ทราบว่าคุณให้คุณค่ากับสิ่งใดในเรื่องงานแล้ว ก็มาเขียนเป็นรูปประโยคว่าคุณจะมีสิ่งเหล่านี้ในงานของคุณได้อย่างไร เช่น “ฉันมุ่งเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและฉันได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น”
  5. สรุปออกมาโดยบอกถึงคุณค่าที่คุณให้กับการทำงานและเป้าหมายของคุณในย่อหน้าเดียว เมื่อคุณได้ประโยคด้านบวกและเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงแล้วคุณก็นำมาเชื่อมโยงกันเป็นประโยค เช่น “ฉันดูแลหน่วยงาน Research & Development ทั้งหมด และค้นคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตลาดตอบรับเป็นอย่างดีเพิ่มคุณค่าให้องค์กรของฉันและฉันได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากผลงานที่ดีต่างๆนั้น” 

ลองให้เวลาตัวเองและคิดว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรกันแน่ แล้วเขียนออกมา เราจะได้กำหนดทิศทางได้เร็วขึ้น ไม่เสียเวลาและโอกาสดีๆเรื่องงานค่ะ สิ่งสำคัญคือลงมือทำบางอย่างที่ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายทุกวันนะคะ

Share this:

Leave a comment: