C Level สร้าง Networking อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

  ในโลกธุรกิจและการทำงานในปัจจุบัน เราต้องเชื่อมต่อ สื่อสารและประสานงานกันมากขึ้น การสร้าง networking กลายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อการจะประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ ทั้งผู้นำฝ่ายงาน ผู้นำองค์กร ผู้นำอุตสาหกรรม แต่มีเพียงไม่กี่คนที่พัฒนาเครือข่ายของตนเองอย่างจริงจัง

  เมื่อการสร้างเครือข่ายสำคัญต่อผู้บริหาร เหตุใดผู้นำหลายคนจึงไม่ค่อยมาโฟกัสเรื่องนี้ เหตุผลใหญ่ๆก็คงเป็นความเข้าใจผิดบางประการเช่นเดียวกับคนทั่วไป ผู้บริหารจำนวนมากเข้าใจบิดเบือนไปว่า การสร้าง networking ดูเป็นเรื่องที่อาจทำให้เราดูไม่น่าเชื่อถือ เหมือนเราไปหาประโยชน์จากคนที่เราไปสร้างเครือข่าย networking ด้วยหรือไม่อย่างไร และใช้เวลานานกว่าจะเชื่อใจกันกับคนใหม่ที่เพิ่งได้รู้จักกัน  ในความเป็นจริงการสร้างเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง

หลักการสำคัญในการสร้าง Networking มีดังนี้ค่ะ

1. การสร้างเครือข่ายหรือ networking ต้องมีเป้าหมายชัดเจน
  ในอดีตการสร้าง network จะไปเน้นที่การรู้จักเพื่อนใหม่หรือคนใหม่ๆมากขึ้น แต่อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าการสร้างเครือข่ายในปัจจุบันกลายเป็นทักษะที่จำเป็นของผู้นำหรือผู้บริหารไปแล้ว ดังนั้นการสร้าง network ควรทำอย่างมืออาชีพและมีเป้าหมาย การสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกองค์กรมีความสำคัญทั้งสิ้น ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ สร้างธุรกิจใหม่ได้ราบรื่นขึ้นก็ได้ ได้รับโอกาสในการโปรโมทขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น และเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจได้ การสร้างเครือข่ายแบบไม่มีเป้าหมายชัดเจนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่ามากนัก การมีจุดประสงค์ชัดเจนเช่น เราควรตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราต้องการรู้จักคนในธุรกิจใดเพิ่ม เป็นผู้คนในระดับใดที่เราจะช่วยนำทักษะหรือประสบการณ์ไปช่วยอะไรเขาได้บ้าง

2. การสร้างเครือข่ายเป็นเรื่องของคุณภาพ
ไม่ใช่ปริมาณ
  สิ่งสำคัญไม่ได้ขึ้นกับคุณรู้จักคนมากแค่ไหน แต่ขึ้นกับว่าคุณสามารถระบุได้หรือไม่ว่าใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องและคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้และเขาช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

3. ความเป็นตัวเราอย่างแท้จริงเป็นเรื่องสำคัญ (authenticity)
  การสร้างเครือข่ายหรือ networking เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือระยะยาว ซึ่งไม่สามารถสร้างสำเร็จได้หากเราไม่ได้แสดงสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆออกมา ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างโปร่งใส ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเราและอาชีพของเราสามารถค้นหาได้ในคลิกๆเดียว การที่เราทุกคนกำลังสร้างเครือข่ายที่ดีเราจึงควรซื่อสัตย์ต่อตนเองแสดงความเป็นเนื้อแท้ของเราในชีวิตประจำวัน หากต้องปั้นแต่งดัดแปลงพฤติกรรมประจำวันกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราจะส่งผลเสียต่อทั้งแบรนด์ส่วนตัวและแบรนด์ความเป็นมืออาชีพของเราได้

4. การสร้างเครือข่ายหรือ networking ที่ดีคือการให้และการรับ
  หลายคนมักคิดว่าการสร้าง networking จะต้องมุ่งเน้นมาที่ตัวเราเองเป็นหลัก การสร้าง networking ที่ดีไม่ได้หมายถึงการใช้คนอื่นเพื่อประโยชน์ให้ตัวเรา แต่คือการมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ร่วมของเราและผู้อื่นในเครือข่ายหรือ network ของเรา เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในเครือข่ายของเราเชิงรุก (pro-active) เราสามารถให้ในสิ่งที่คนอื่นในเครือข่ายของเราต้องการได้อย่างไรบ้าง และเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือพวกเขาก็จะช่วยเราเองโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังว่าใครต้องช่วยเราตอบแทน หรือให้เขามาตอบแทนเราอย่างไร

5. การสร้างเครือข่ายไม่ใช่กิจกรรมแต่เป็นพฤติกรรมที่ควรทำต่อเนื่อง
  ไม่ว่าเราจะอยู่ในแวดวงใดเราควรที่จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแบรนด์ส่วนตัว personal brand ของเรา ในการสร้าง network ที่ดี แบรนด์ส่วนตัวของเรานี้จะบอกกับผู้อื่นได้ว่าเราสามารถมีส่วนร่วมหรือช่วยอะไรพวกเขาได้บ้าง คนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายที่ดีมักเป็นคนที่ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น มีความจริงใจ และสนใจผู้อื่น ไม่ใช่แต่เพียงเมื่อเข้าร่วมการประชุมหรือส่งคำขอใน LinkedIn เท่านั้น แต่เมื่อใดก็ตามในฐานะผู้บริหารที่ต้องพบกับผู้คนหลากหลายเราต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมของเราทั้งภายในและภายนอก สะท้อนให้เห็นอย่างเหมาะสมว่าเรามีคุณค่าต่อผู้อื่นอย่างไร เราทำอะไรสนับสนุนคนอื่นได้บ้าง

6. แนวทางการสร้างเครือข่าย networking
  การสร้างเครือข่ายควรระบุเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการไปสร้างเครือข่ายด้วย เมื่อระบุคนหลักๆได้แล้วก็มาดูว่าจะติดต่อพวกเขาได้อย่างไร 

7. ระบุว่าผู้ที่คุณต้องการสร้างเครือข่ายด้วยอยู่ที่ไหนบ้าง
  เมื่อทราบแน่ชัดว่าเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายคืออะไรคุณก็สามารถระบุบุคคลกลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ในหรือนอกองค์กร คือใครบ้าง อยู่ในประเทศใด ภูมิภาค อุตสาหกรรม บริษัท หรือหน่วยงานใด เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณ

8. การระบุผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถแนะนำคุณได้
  แทนที่จะต้องพูดคุยติดต่อกับทุกคน การสร้างเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จเราควรจะระบุบุคคลสำคัญที่สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ ใครคือคนสำคัญที่สามารถนำพาคุณไปหาคนที่คุณต้องการสร้างเครือข่ายด้วยได้ และคุณมีคนรู้จักที่สามารถแนะนำคุณได้หรือไม่

  และคุณจะหาโอกาสพบเป้าหมายของคุณได้อย่างไร หากไม่มีคนรู้จักที่แนะนำคุณได้เลย คุณอาจต้องหาข้อมูลว่าคนๆนี้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง เป็นสมาชิกของสมาคมใดๆบ้างหรือไม่เพื่อหาโอกาสเข้าพบให้ได้

9. การไปพบและสร้างเครือข่ายให้สำเร็จ
  คุณต้องทำสามสิ่งนี้ค่ะ

  – หาข้อมูลก่อน (Research first)

  การไปติดต่อทำความรู้จักกับคนใหม่ๆอาจไม่ง่าย แต่ถ้าเรารู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร สนใจอะไร สถานการณ์ส่วนตัวหรือเรื่องงานของเขาเป็นอย่างไร ยิ่งคุณมีข้อมูลมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเข้าใกล้และเชื่อมโยงบุคคลนั้นได้ดีขึ้นเท่านั้น

             – วิเคราะห์ว่าคุณจะให้คุณค่ากับคนใหม่ๆที่คุณจะไปพบและทำความรู้จักได้อย่างไร
  การสร้างเครือข่ายจะสำเร็จได้คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ที่คุณและเครือข่ายของคุณได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์ที่ผ่านมา คุณอาจมีประสบการณ์จากการเผชิญปัญหาที่คล้ายกันและสามารถช่วยเขาได้บ้างหรือไม่ คุณมีความรู้เฉพาะในบางเรื่องหรือสามารถเชื่อมโยงไปสู่บุคคลหรือเรื่องใดๆที่มีคุณค่าสำหรับเขาบ้างหรือไม่อย่างไร หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นประโยชน์ที่คุณจะสามารถแบ่งปันกับเขาได้หรือไม่อย่างไร

              – การใช้คำถามเพื่อบอกถึงคุณค่าที่คุณสามารถให้หรือช่วยเหลือเขาได้
  คุณสามารถถามคำถามคนที่คุณกำลังสร้างเครือข่ายด้วยได้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา หรือความต้องการต่างๆที่เขามี เพื่อคุณจะได้ทราบว่าความต้องการของพวกเขาคืออะไร และคุณสามารถให้ความช่วยเหลือใดๆกับเขาได้บ้าง

  เครือข่าย network ของผู้บริหารสูง C Level เป็นสิ่งสำคัญและการเชื่อมต่อสร้าง network ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับใหม่ได้ การมีวัตถุประสงค์ที่ดีและจริงใจกับทุกคนที่คุณพบและให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายที่เหมาะสมกับผู้อื่นรวมถึงผู้บริหารท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณเปิดมุมมอง ขยายความร่วมมือและนำมาซึ่งผลดีต่อตัวคุณเอง องค์กร และพนักงานในองค์กรด้วยค่ะ

Share this:

Leave a comment: